tvorba web stránok | webshop | SEO | grafické práce | portfólio & referencie | cenník | kontakt

Firemná grafická identita - corporate identity

Zhotovenie tak dôležitého prvku akým je firemná grafika je veľmi citlivé, nakoľko je to často prvý vnem, ktorý Váš zákazník získa. Cez firemnú grafiku firma komunikuje fundamentálnym spôsobom - neverbálnou komunikáciou a Váš klient musí z tohto prejavu vyčítať Vašu základnú filozofiu, princípy a smerovanie.

Keďže ide o veľmi dôležité rozhodnutie, platí dvojnásobne - dvakrát meraj a raz strihaj. Vytvoreniu dizajnu treba venovať čas a zvoliť dôsledne. Pamätajte však, že vy síce viete, čo požadujete, ale my sme tí kto vedia ako to vytvoriť. To môže znamenať, že od nás budete ochotní prijať kritiku, odporúčanie, či radu. Tieto dve úlohy nie je možné zameniť. Tvoríme pre Vás, ale so zreteľom na Vašich klientov a teda nie všetko, čo sa môže páčiť Vám, sa nutne bude páčiť Vašej cieľovej skupine! Preto naše práce konzultujeme s odborníkmi a rešpektujeme ich názory, rovnako Vás žiadame rešpektovat náš úsudok. Vaše pripomienky môžete vzniesť vždy počas revízii návrhu a tak ovplyvniť výsledok. Počet revízii je obmedzený, aby sme sa vyhli naťahovaniu úprav nad rozumnú mieru.

Firemná grafika

Firemná grafika sa skladá z viacerých grafických aj negrafických prvkov, ktorých základom je firemný logotyp - logo. Logo doplnajú firemné materiály - vizitky, hlavickový papier, obálky, e-mail podpis atď. Ďalej sú to firemné rovnošaty, farby exteriéru, interiéru, tabulky informacného systému budovy a mnohé dalšie prvky.

Firemná grafika teda nie je jeden konkrétny prvok - ako napr. logotyp, ale aj spôsob jeho použitia, konzistentnost s ostatnými prvkami. Preto býva použitie týchto prvkov podrobne popísane v dokumente, ktorý sa nazýva Dizajn manuál.

Ponúkame diferencované balíky služieb - od základných krokov až po kompletnú grafiku.

LOGO BALÍK

 • 3 skice
 • 5 modifikácii
 • Vektorový formát (.eps)
 • HD format (.jpg)
 • Web formát (.png/.jpg)
 • Logo manuál
230 € OBJEDNAŤ

DIZAJN BALÍK

 • 5 skíc loga
 • 5 modifikácii
 • Vektorovy formát (.eps)
 • HD formát (.jpg)
 • Web formát (.png/.jpg)
 • 3 návrhy hlavičkového papiera, vizitiek, obálky, e-mail podpisu
 • Dizajn manuál (logo, farby, pisma)
500 € OBJEDNAŤ

MAXI BALÍK

 • návrh reklamnej brožúry
 • návrh billboardu, bigboardu alebo inej outdoor reklamy
 • návrh fóliovych polepov na automobil, interier, alebo výklad
 • návrh menoviek na kancelárie a informačných/smerových tabuliek
 • návrh potlače reklamných predmetov
 • booklet a etiketa na firemné CD/DVD
900 € OBJEDNAŤ

Proces tvorby firemnej grafiky

Celému procesu predchádza analýza firmy - produktu, či služby, firemných hodnôt, poslania, stratégie, cieľovej skupiny ako aj konkurencie. Výsledky tejto analýzy podstatne ovplyvňujú použité grafické prvky, farby, písma a celkový štýl.

Tvorba loga

 1. Podľa analýzy klienta grafik vytvorí tzv. Draft - hrubé grafické návrhy, často len skice na papieri, z ktorých vyberie tie najvhodnejśie a pošle klientovi na schválenie. Skice nie sú farebné, cieľom je dopracovať sa ku tvarom a nápadom
 2. Klient vyberie 1-2 návrhy, ktoré budú na základe jeho pripomienok spracovane do digitálneho formátu
 3. Upravené verzie sa opäť zašlú klientovi na dalšie revízie tvaru, či prvkov loga
 4. Po zapracovaní všetkých pripomienok sa robí kolorizácia loga - výber farieb, opäť najmä podľa analýzy, teórie farieb, trendov a iných preferencii
 5. Finálne, klientom odsúhlasené logo, je dodané vo vektorovom a bitmapovom formáte spolu s dokumentáciou

Tvorba firemných materiálov - tlačoviny, obálky, hlavičkový papier, vizitky

Ak máte už hotové logo, vypracujú sa hrubé grafické návrhy hlavičkového papiera, obálok a vizitek a zašlú na užší výber a pripomienkovanie. Po zapracovaní pripomienok sa dizajn doladí a pridá sa e-mail podpis, prípadne dalšie prvky.

Dovoľte nám odporučiť sekciu Často kladené otázky ohľadne tvorby firemnej grafiky.